1400 px max 1600px  verd 60 px 0 1,3em storlek autoBilder som hologram till Smart 3D Holo

1400 px max 1600px  verd 2vm 0 1,3em storlek auto

areal 34 px 1 1em!   Storlek auto D hologram displayen  som får kunder att stanna och titta.

1200 px 1400 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto,  Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

1200 px 1400 px

Areal 85% 0 1,2em, storlek auto,  Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

1200 px 1400 px

Areal 0.5vw 0 1,2em, storlek auto,  Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

70vw 1000px!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto Bilder som hologram till Smart 3D Holo

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

50 vw 1000 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 85% 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto 60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto

60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto 60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto

Bilder som hologram Smart 3D Holo

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta. 3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

areal 1.0 em 1 1 em Fet text! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta. 3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

50 vw 50vw

Areal 0.7em 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

60% 60%!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto Bilder som hologram till Smart 3D Holo

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

50% 50%

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

60% 1000px!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek autoBilder som hologram till Smart 3D Holo

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

50% 1000 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

70% 1000 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

Vad jag har idag 65% 1800 px! % verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto   Bilder som hologram till Smart 3D Holo

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto. 3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta. 3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

65% 1800px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto 60vw 60vw!  verd 60px 0 1,3em!  Storlek auto

areal 34 px 1 1 em! Storlek Auto.3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta. 3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

50 vw 1000 px

Areal 0.7em 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 50vw

Areal 27px 0 1,2em, storlek auto (100%, 100%), 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 50vw

Areal 1em 0 1,2em, storlek auto (100%, 100%),

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 50vw

Areal 20pt 0 1,2em, storlek auto (100%, 100%),

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 23px 0 1,2em, storlek auto, 

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 0.8em 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 17pt 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 20px 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 0.7em 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 15pt 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 18px 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 0.6em 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 13pt 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 16px 0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

50 vw 1000 px

Areal 0.5em  0 1,2em, storlek auto,

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

Bilder som hologram till Smart 3D Holo

3D hologram displayen som får kunder att stanna och titta.

Vi tar era vanliga bilder och och lägger in dessa i en av våra hologram mallar. Vi skapar ett hologram som gör att bilderna rör på sig och svävar helt fritt i luften. Detta gör att era bilder helt plötsligt blir mycket mer intressanta att titta på. Många fler personer som passerar er monter kommer stanna och titta.

Vi har fasta priser på kundanpassning med hjälp av dessa mallar.

Kub för bild och text

Den mest populära mallen för bilder är en kub där 6 av era utvalda bilder eller texter visas på sidorna av en svävande kub som roterar. Den kan användas till att visa ett tema. Det användes på bokmässan 2019 för att via bilder från Sydkorea.

Det går även bra att visa ett pris eller texter tillsammans med er bild.

Denna är ca 80 sekunder lång.

När nedanstående bilder som hologram visas på Smart 3D Holo syns inte den svarta bakgrunden vilket gör att kuberna kommer sväva i luften.

 

Bara bilder

class=”et_pb_text_inner”>:

Bilder och pris

class=”et_pb_text_inner”>:

Bilder och text

class=”et_pb_text_inner”>:

Bild och text

Nedanstående mallar används för att visa bilder och texter tillsammans. Beroende på antal bilder som ni vill visa så finns olika mallar. 

Tänk på att när nedanstående video visas på Smart 3D Holo kommer det inte finnas en svart bakgrund utan bakgrunden kommer vara helt genomskinligt vilket gör att bilderna svävar i luften

 

2 bilder

class=”et_pb_text_inner”>:

3 bilder

Bilder som hologram 1 kommer snart

4 bilder

Bilder som hologram 2 kommer snart

Format:

Vi tar emot era bilder och texter i följande format

Text: (.pdf, dok, dokx eller att det skickas i ett mejl).

Bild: (.pdf, .eps, .ai, .psd, jpg, .jpeg och .png).

 

Bilden visar hur det kan se ut i verkligheten. Klicka och se.

class=”et_pb_text_inner”>:

Se andra typer av hologram mallar via att klicka på nedanstående alternativ.